Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII

Sáng 8-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị họp, tiếp thu ý kiến đóng góp của 67 đảng bộ trực thuộc T.Ư, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, để hoàn thiện lần cuối dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII, trình Hội nghị T.Ư 14, khóa XII, xem xét, quyết định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Các đại biểu trí thức trẻ trong và ngoài nước thảo luận tại hội nghị.

Trí thức trẻ góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Trong khuôn khổ Hội nghị Trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu ở trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức sáng nay, 6-11, tại Hà Nội, hàng trăm trí thức trẻ tiêu biểu đã đóng góp những ý kiến thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của thanh niên vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 4-11, tại TP Bắc Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn về dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị có dự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn cùng 130 đại biểu thanh niên đến từ 14 đơn vị tỉnh, thành và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Đại biểu tỉnh Cà Mau bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16 thành công tốt đẹp

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ngày 28-1-2016. Ảnh: TTXVN.

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo Nhân Dân số ra hôm nay ra phụ trương đặc biệt, đăng toàn văn:

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. 

Một góc thành phố Hòa Bình.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận sáng tạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong điều kiện tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 

Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Xây dựng TP Cần Thơ thành đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 14, xác định mục tiêu trong 5 năm tới (2020 - 2025): "Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL); về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ÐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc".

Thành phố Tuyên Quang được quy hoạch theo hướng hiện đại.

Tuyên Quang đưa nhanh Nghị quyết đại hội Ðảng vào cuộc sống (đời sống – xã hội)

Ðảng bộ tỉnh Tuyên Quang có 10 đảng bộ trực thuộc gồm một đảng bộ thành phố, sáu đảng bộ huyện và ba đảng ủy trực thuộc. Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, các tổ chức đảng đã tập trung xây dựng chương trình hành động đưa ngay nghị quyết vào cuộc sống.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính “4 tại chỗ”. Ảnh: Phan Việt

Bắc Giang nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Trước tình trạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI liên tục tụt hạng (năm 2019 đứng vị trí thứ 40 trong số 63 tỉnh, thành phố), tỉnh Bắc Giang thực hiện các giải pháp để khắc phục những điểm nghẽn, quyết tâm cải thiện chỉ số năm 2020 và những năm tiếp theo; phấn đấu nâng điểm số PCI năm 2020 đạt 66,68 điểm (tăng 2,21 điểm so với năm 2019), đứng thứ 30 trong số 63 tỉnh, thành phố.

back to top