Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16 thành công tốt đẹp

NDO -

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại biểu tỉnh Cà Mau bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại biểu tỉnh Cà Mau bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận dân chủ, thẳng thắn và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển.

Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội thống nhất thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, lĩnh vực kinh tế: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân tăng 6,5 - 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng (tương đương 3.320 USD); Cơ cấu kinh tế: Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 28,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 32,5%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,8%; Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2025 chiếm 30 - 32% GRDP; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%.

Về văn hóa - xã hội, Cà Mau phấn đấu giai đoạn 2020-2025: Tỷ lệ lao động khu vực ngư, nông, lâm nghiệp giảm còn 40%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ  đạt 27% trở lên; Giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 40.000 người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới) hằng năm giảm 0,5%, đến cuối nhiệm kỳ còn không quá 1%; Số giường bệnh/vạn dân khoảng 33 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5% trở lên; Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 80%, trong đó có 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có từ hai huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.

Về môi trường: Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt hơn 95%; Tỷ lệ rác thải đô thị và khu, cụm công nghiệp được thu gom xử lý đạt 90%; Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 27%.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Cà Mau phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 1.000 đảng viên; có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 85% trở lên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16 thành công tốt đẹp -0
 Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định ba khâu đột phá:

Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính. Trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển.  

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả.

Sau cùng, tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực: TP Cà Mau, Sông Đốc, Năm Căn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16 đã bầu Ban Chấp hành, gồm 50 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 17 đồng chí chính thức và hai dự khuyết.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy khóa 15 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16 thành công tốt đẹp -0
 Đồng chí Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy (khóa 15), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2016-2021) và đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 15), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, cùng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (khóa 16), nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa 16), nhiệm kỳ 2020-2025.

Trình bày diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nêu rõ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 mà Đại hội vừa biểu quyết thông qua là “một công trình tập thể”, được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, khát vọng vươn lên, quyết tâm đổi mới sáng tạo của toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi biện pháp, giải pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng để thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá đạt kết quả cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, các tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh: Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về kết quả Đại hội; có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; biến Nghị quyết thành hành động cách mạng với quyết tâm mới, khí thế mới của toàn Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh.

Tại đại hội lần này, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng