Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12

NDO -

Sau ba ngày làm việc, chiều 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư dự Đại hội. 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T. Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư phát biểu chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T. Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư phát biểu chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, BCH khóa mới kế thừa, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả những thành tựu đã đạt được để mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Đoàn đại biểu của tỉnh sẽ có những đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã đề ra mục tiêu tổng quát là khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động hiệu quả mọi nguồn lực; tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển mạnh công nghiệp chế biến; xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch, dịch vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, trong đó khâu đột phá là công tác cán bộ; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12 -0
 Đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đề ra bốn chương trình trọng tâm, gồm: Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải cách hành chính; phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp.

Đại hội xác định 19 mục tiêu cụ thể, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 62 triệu đồng; trồng rừng bình quân 3.500 ha/năm; có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 11.200 tỷ đồng. Phấn đấu đến 2025, 100% cơ quan hành chính Nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp vị trí việc làm; 100% cán bộ cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh mức độ 4 đạt 80%. Mỗi năm kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên; 80% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội đề ra năm nhiệm vụ và 27 giải pháp thực hiện, như: Ưu tiên phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng; thực hiện tốt quản lý tài chính, tiền tệ, tín dụng; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội; khơi dậy nguồn lực các thành phần kinh tế; ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 47 đồng chí, đã bầu 13 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bầu khuyết hai và sẽ kiện toàn sau), bầu Bí thư Tỉnh ủy, một Phó Bí thư Tỉnh ủy và các Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 11, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 12 đã bầu đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa 12 cũng đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lê Dược Trung được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 16 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng