Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22

NDO -

Chiều 22-10, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp và bế mạc.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025, với 14 chỉ tiêu, chủ yếu là: Tổng sản phẩm GRDP tăng bình quân 8,5%. Về cơ cấu kinh tế: Công nghiệp xây dựng 49%; dịch vụ 42,5%; nông, lâm, thủy sản còn 8,5%; GRDP đến năm 2025 bình quân đạt 105 triệu đồng. Thu ngân sách 19.000 tỷ đồng trở lên. Giá trị sản xuất đạt 160 triệu đồng/ha canh tác. Số khách du lịch đạt từ tám triệu lượt khách/năm đến chín triệu lượt khách/năm, doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ giảm 2/3 số hộ nghèo. Tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2024....

Để thực hiện mục tiêu đã nêu, Nghị quyết Đại hội đã lựa chọn ba khâu “đột phá” chính là: Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng du lịch.

Cùng với sáu chương trình trọng tâm hướng tới thực hiện: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người cố đô Hoa Lư; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp hữu cơ, tiên tiến; xây dựng hệ thống đô thị hiện đại; phát triển kinh tế vùng ven biển; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng.

Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình gồm 48 đồng chí đã ra mắt. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trần Hồng Quảng và Phạm Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thông qua danh sách bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 19 đại biểu chính thức, hai đại biểu dự khuyết và một đại biểu đương nhiên.

Đồng thời thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.