Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 thành công tốt đẹp

NDO -

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, chiều 28-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 đã bế mạc.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu bế mạc Đại hội.
Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu bế mạc Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020; dân chủ, trí tuệ thảo luận, đánh giá thẳng thắn kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại cần khắc phục, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 2020-2025, với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo ra đột phá, bứt phá trong thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy thế mạnh, tiềm năng địa phương, xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

0608-1603878755848.jpg
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa 19.

Đại hội đã thẳng thắn xác định hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025: Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện phải quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, đảm bảo nguyên tắc khoa học, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan; không ngừng xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Phân tích, đánh giá, nhận diện rõ thời cơ, thuận lợi, thường xuyên đổi mới phương pháp, cách làm, từ đó, đề ra, thực hiện chiến lược phát triển toàn diện, phù hợp.

Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động lựa chọn, nhận việc khó để tạo đột phá trên các lĩnh vực. Làm việc gì, dứt điểm việc đó, không dàn hàng ngang, dàn trải. Tuyên truyền, vận động một bộ phận nhân dân thay đổi nhận thức “chịu khổ hơn chịu khó”, tích cực học tập, lao động, sản xuất, vươn lên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, kịp thời xem xét, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm, không ngừng nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Các đại biểu dự Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 gồm 53 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa 19, các đồng chí Tỉnh ủy viên đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 18 đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa 19 với 100% số phiếu. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 18; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 18, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19 gồm 11 đồng chí; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 18 tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 19. Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 cũng đã bỏ phiếu bầu 18 đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

IMG_3524-1603878755353.JPG
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19.

Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu chính: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nội lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, tạo đột phá trên các lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng Cao Bằng năng động, phát triển nhanh và bền vững.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Cao Bằng gồm: Tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) tăng trưởng bình quân trên 8%/năm; đến hết năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 50 triệu đồng/ha/năm; kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân 10%/năm; thu ngân sách tăng bình quân trên 12%/năm; đến hết năm 2024, hoàn thành giai đoạn 1 dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hơn 4%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%; có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% dân cư thành thị được dùng nước sạch, hơn 95% dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hơn 80%, kết nạp mới 2.000 đảng viên...