Ngành thuế tỉnh Thái Bình triển khai hóa đơn điện tử trên quy mô toàn tỉnh từ ngày 1/4 vừa qua. (Ảnh Mai Tú)

Thái Bình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế

Nhằm góp phần tích cực vào công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đang có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong phương thức hoạt động, nhất là phát triển các ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hơn 90 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. (Ảnh: Mai Tú)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử ở Thái Bình

Công nghệ thông tin ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội. Nhận thức rõ vấn đề, hiện nay tỉnh thái Bình đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quan trọng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của người dân, bảo đảm tính công bằng, chuẩn mực trong quản lý nhà nước.

Ảnh: VSS.

Ba năm liền, BHXH Việt Nam đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin

Theo Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tiếp trong ba năm 2017, 2018, 2019 giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng CNTT. 

Lào đã thử nghiệm triển khai dịch vụ 5G từ cuối năm 2019.

Lào ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Mới đây, Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào phối hợp công ty Alo Technology TNHH, một công ty công nghệ của Lào để đưa vào sử dụng hệ thống thông tin của Chính phủ Government Chatting Application (G-Chat). Đây là hệ thống online có thể nhận, gửi tin nhắn, hình ảnh, video, gọi điện đi kèm cả âm thanh, hình ảnh và có thể thiết lập cuộc họp theo nhóm không giới hạn thành viên tham gia.