Tổng thống Nga V.Putin trong chương trình “Đường dây trực tiếp”.

Tổng thống Nga V.Putin trả lời về nhiều vấn đề quan trọng

Ngày 30/6, trong chương trình “Đường dây trực tiếp” với người dân lần thứ 18, Tổng thống Nga V.Putin ngoài trả lời các thắc mắc của người dân liên quan cuộc sống hằng ngày, cũng tập trung đề cập các vấn đề quan trọng của đất nước và quan hệ quốc tế.