Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chụp ảnh lưu niệm tại buổi hội kiến.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chụp ảnh lưu niệm tại buổi hội kiến.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

NDO - Chiều 20/6, tại Nhà Hát lớn (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi hội kiến.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ảnh 4

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi hội kiến.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại buổi hội kiến.

back to top