Thêm sức hút cho bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho thấy, tính đến ngày 31/8/2022, thành phố mới có 66.228 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bằng 1,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Con số này tăng không đáng kể so với thời điểm cuối năm 2021 (chỉ tăng 2.924 người), còn quá xa so với mục tiêu hơn 45.000 người tham gia trong năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00

Điều đáng lo ngại là hiện có 10 trong số 30 quận, huyện, thị xã giảm số người tham gia so với cuối năm 2021. Trong khi đó, dư địa để phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Hà Nội khá lớn, vì thành phố còn gần ba triệu người, chủ yếu là lao động tự do, chưa tham gia.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, một trong những nguyên nhân là từ năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo chuẩn nghèo tăng lên, cho nên những trường hợp khó khăn chưa có điều kiện tham gia chính sách này. Ngoài ra, ở một số nơi, các cơ quan chức năng chưa quan tâm việc triển khai chính sách đúng mức, khiến người dân chưa hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội tự nguyện để chủ động tham gia.

Để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thành phố Hà Nội chú trọng đưa chính sách vào đời sống bằng nhiều giải pháp thiết thực, linh hoạt. Nổi bật là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Theo đó, từ ngày 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, thành phố hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo; hỗ trợ thêm 25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các đối tượng khác (mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ), nguồn kinh phí hỗ trợ lấy từ ngân sách quận, huyện, thị xã. Riêng năm 2022, đối với các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, UBND các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của việc tham gia bảo hiểm xã hội, từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện. Các đơn vị khi thực hiện chính sách hỗ trợ phải công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ; mở rộng hệ thống tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội ở các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính, đơn giản hóa quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.