Sở Tài chính, quận Cầu Giấy dẫn đầu Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021

Ngày 28/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã. Sở Tài chính và quận Cầu Giấy tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu khối, sở, ngành và quận, huyện trong năm 2021.

Cụ thể, Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở dẫn đầu là Sở Tài chính (89,83%); tiếp đến là Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (89,71%) và Sở Nội vụ (88,76%). Đơn vị có Chỉ số Cải cách hành chính thấp nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường (68,11%).

Tại khối quận, huyện, thị xã: quận Cầu Giấy giữ vị trí số một (95,24%), quận Hoàn Kiếm đứng thứ hai (93,19%), thứ ba là quận Long Biên (93,01%). Đơn vị có Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 thấp nhất khối quận, huyện, thị xã là huyện Thường Tín (87,16%). 

Bảng xếp hạng cũng ghi nhận sự bứt phá của nhiều đơn vị như  Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc; các quận, huyện: Hà Đông, Quốc Oai, Ba Vì, Đông Anh...

Đáng chú ý, đây là năm đầu Hà Nội thực hiện bộ chỉ số giai đoạn 2021-2025 được thiết kế với nhiều điểm mới ở tám trục nội dung, 164 tiêu chí chấm điểm. Mặc dù các tiêu chí đánh giá của Bộ chỉ số giai đoạn mới khó đạt điểm cao hơn giai đoạn cũ, song việc triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Ở cả hai khối sở và quận, huyện đều có kết quả trung bình năm 2021 tăng cao ở sáu trong số tám nội dung, nhất là lĩnh vực cải cách tài chính công, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. 

Tuy nhiên, so với năm 2020, việc thực hiện chỉ số cải cách hành chính tại cả khối sở và khối quận, huyện còn có những lĩnh vực có kết quả thấp và giảm sút như nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông (khối huyện); Xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (khối sở). Đáng lưu ý, chỉ số lĩnh vực tài nguyên-môi trường của Hà Nội vẫn còn ở mức rất thấp, nhiều năm chưa có sự cải thiện.   

Nhân dịp này, 24 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn.