Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển Thủ đô

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển Thủ đô không ngừng được nâng lên.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 của sinh viên Thủ đô. (Ảnh Minh Đức)
Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 của sinh viên Thủ đô. (Ảnh Minh Đức)

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà cho biết, Hà Nội có khoảng ba triệu thanh niên (từ 16-30 tuổi), chiếm khoảng 35% dân số. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và chương trình hành động của Thành ủy, nhận thức của các cấp, các ngành thành phố về vị trí, vai trò thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế được nâng lên. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực được quan tâm, qua đó tạo nguồn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của các cấp, ngành thành phố.

15 năm qua, thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 2 triệu lượt cán bộ trẻ về lý luận chính trị, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức, cán bộ quản lý... Tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ các cấp ủy quản lý bảo đảm đạt 10% trở lên. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức hơn 14.300 buổi học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên Thủ đô.

Hằng năm, thành phố tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn. Có hơn 2.000 thủ khoa đã được vinh danh và khoảng 200 thủ khoa được tuyển dụng về công tác tại các cơ quan của thành phố. Từ năm 2008-2023, các cơ sở Đoàn Thanh niên đã giới thiệu cho Đảng hơn 105.000 đoàn viên ưu tú, trong đó có hơn 77.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Ông Vũ Hà cũng cho biết, công tác giáo dục, đào tạo nghề nghiệp cho thanh niên trong những năm qua luôn được các cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm và đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả tuyển sinh đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố cũng liên tục tăng, từ 176.086 lượt người năm 2013 lên 252.286 lượt người năm 2023 (tăng 43,27% trên cả giai đoạn). Tỷ lệ học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt từ 70-80%. Từ năm 2008-2023, thành phố đã tổ chức được hơn 1.500 phiên giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 2,5 triệu người, tạo cơ hội cho hơn 375.000 lao động trẻ có việc làm.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hoạt động của đoàn viên, thanh niên Thủ đô cũng đổi mới không ngừng, tạo được sự lan tỏa rộng khắp qua các đợt thi đua cao điểm “Tháng Thanh niên”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, phong trào “Tôi yêu Hà Nội”. Trong Tháng Thanh niên (tháng 3/2024), Đoàn Thanh niên Thủ đô đã thực hiện được hơn 500 công trình thanh niên, với hơn 38.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội. Mới đây, hàng nghìn thanh niên cũng tham gia hỗ trợ cho các thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội bảo đảm an toàn, chất lượng. Hình ảnh những tình nguyện viên đội mưa giúp đỡ các thí sinh thật sự tạo dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận, một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên; việc xây dựng các chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị nhằm thực hiện Nghị quyết chưa cụ thể, còn chung chung. Ngoài ra, có tình trạng thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Thành ủy.

Để tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên Thủ đô, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho rằng, các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn cần tích cực, chủ động, kiên trì tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, định hướng cho công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu niên tại địa phương, đơn vị phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay. Các cấp, ngành, từng địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, rà soát, kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW do Thành ủy Hà Nội tổ chức mới đây, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm thực chất và toàn diện đối với thanh niên, trong đó chú trọng quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao… dành cho thanh niên. Các cấp chính quyền cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên cơ sở Luật Thanh niên, Chương trình phát triển về thanh niên của thành phố. Đối với các cấp Đoàn Thanh niên, cần tiếp tục tham mưu với cấp ủy để tổ chức các phong trào thanh niên mang hơi thở thời đại, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nhằm đem lại hiệu quả thiết thực, rõ nét hơn.