Nhân lên những điều tốt đẹp

Giai đoạn 2021-2023, Đảng bộ Quận 10 đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản, trọng tâm của Kết luận số 01­-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-­CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực, sâu sắc hơn, góp phần nhân lên những điều tốt đẹp, những việc làm thiết thực trên địa bàn quận.
0:00 / 0:00
0:00
Biểu dương, khen thưởng các gương điển hình học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn Quận 10.
Biểu dương, khen thưởng các gương điển hình học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn Quận 10.

Qua ba năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quận 10 đã nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Quận ủy Quận 10 tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 tại Đảng bộ quận; tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua; giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân và cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy Quận 10 cho biết, trong triển khai thực hiện, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định việc làm cụ thể, những mặt còn yếu kém, hạn chế, qua đó đề ra giải pháp khắc phục triệt để, không để kéo dài. Công tác tuyên dương các gương điển hình thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Quận ủy triển khai thực hiện kịp thời trong dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các cơ sở đảng đã có nhiều hình thức mới trong tổ chức tuyên dương các gương điển hình thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như tổ chức tại các địa điểm di tích, lịch sử, tổ chức về nguồn gắn với giáo dục truyền thống cách mạng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với đảng viên trẻ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được gắn với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội như: phong trào “Người tốt, việc tốt”; cuộc vận động “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,…

Từ việc triển khai sâu rộng Kết luận số 01, nhiều gương tập thể và cá nhân ở các lĩnh vực đã xuất hiện bằng những việc làm thiết thực. Đó là những gương sáng về việc nhận thức, thẩm thấu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ được giao của bản thân, vận dụng khéo léo và tinh tế trong cuộc sống hằng ngày, trong đối nhân xử thế, trong giao tiếp ứng xử, trong giải quyết những vấn đề bức xúc thiết thực của nhân dân… góp phần làm cho Quận 10 ngày càng tươi đẹp và phát triển. Điển hình như đồng chí Nguyễn Thế Khang, Chánh Thanh tra Quận 10.

Trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Thế Khang đã lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra Quận 10 hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Trong đó, phải kể đến mô hình “Phiên họp tiếp công dân giả định” nhằm không ngừng tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại quận với phương pháp đi vào thực tiễn. Ngoài mô hình “Phiên họp tiếp công dân giả định”, đồng chí Nguyễn Thế Khang đã cùng cơ quan xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với Thanh tra” tại Phòng tiếp công dân cơ quan Thanh tra quận, thực hiện mô hình “Thanh tra 3 tốt” góp phần thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền.

Bên cạnh các gương điển hình cá nhân, nhiều tập thể trước những yêu cầu ngày càng cao trong chất lượng phục vụ nhân dân, đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, đẩy mạnh thực hiện việc “nói đi đôi với làm” bằng việc đăng ký thực hiện nhiều công trình phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực. Nhiều đơn vị đã tập trung thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả, đem lại lợi ích rất lớn cho đơn vị, địa phương; nhiều tập thể quan tâm thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình neo đơn, gia đình chính sách...

Nhiều năm qua, Đảng ủy Phường 1 luôn xác định công tác cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; công tác lập lại trật tự mỹ quan đô thị là nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện quyết liệt có hiệu quả nhằm giải quyết tốt vấn đề dân sinh của phường gắn với chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đảng ủy phường đã triển khai, lãnh đạo các cấp ủy chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng, cơ quan, đơn vị trên toàn phường xác lập nội dung, xây dựng các mô hình, giải pháp, cách làm hay gắn với nhiệm vụ chính trị, nổi bật với các mô hình như: “Tiết kiệm bản thân-­Đồng hành cùng người khó”; “3 kết hợp vì mục tiêu giảm nghèo bền vững”; “Gắn việc học tập theo Bác với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các ngành, đơn vị và gắn việc học tập với việc nêu gương người đứng đầu”; tổ chức chương trình “Phiên chợ ngày Xuân” năm 2023; “2C+1Đ” gồm hai chi bộ và một tổ chức chính trị-xã hội; cải cách hành chính “Dịch vụ trao tay, giảm ngay phiền hà”…

Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục đi sâu vào trong mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn quận, theo đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy Quận 10, thời gian tới, cấp ủy các cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của Người.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cần gắn trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn xã hội, xem đây là phương thức lãnh đạo quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.