Đảng viên là nông dân Huỳnh Văn Tấn thắp hương bên bàn thờ Bác Hồ.

Những đảng viên “chân lấm, tay bùn” ở Tiền Giang

Sáng, chiều đều có bàn trà trước sân, những đảng viên là nông dân đã tập hợp quần chúng trong xóm đến trao đổi, học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế nông nghiệp. Ngoài cách làm trên, những đảng viên “chân lấm, tay bùn” còn đến tận nhà những nông dân để vận động người dân hiến đất làm đường, kết nối mối đầm ấm cho gia đình khi “cơm không lành, canh không ngọt”.
Ảnh minh họa: Một buổi sinh hoạt chi bộ Trường tiểu học Ái Mộ B, Ðảng ủy phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

“Đúng vai, thuộc bài” - một giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Đảng ta từ khi ra đời đến nay luôn quan tâm công tác cán bộ, chính nhờ vậy mà hơn 92 năm qua “Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng” bằng nhiều phương thức, trong đó có “sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên”(1).
Một góc bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Nghệ An)

Nâng cao chất lượng tuyên truyền tại thôn, bản

Các huyện miền núi phía tây tỉnh Nghệ An là nơi nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống, tạo ra sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa cũng như phong tục tập quán. Chính vì thế, công tác tuyên truyền miệng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương coi trọng, thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức nhằm truyền tải nhanh nhất và sinh động nhất chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân.
(Ảnh minh họa)

Tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương trong toàn quân

Bước vào năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847).
Quang cảnh hội thảo(Ảnh:TTXVN)

Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Ngày 4/8, tại thành phố Nam Định diễn ra Hội thảo khoa học: “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nam Định và Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức.
Quang cảnh Hội nghị.

Kon Tum sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 25/7, tại thành phố Kon Tum, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Ảnh minh họa: Bộ đội giúp dân gặt lúa. (Ảnh: TTXVN)

Thực hành nguyên tắc đạo đức “Nói đi đôi với làm”

“Nói đi đôi với làm” là một trong những nguyên tắc căn bản của đạo đức cách mạng. Đồng thời, “Nói đi đôi với làm” còn là yêu cầu, phương châm, lẽ sống của  người cán bộ, đảng viên; là biểu hiện cụ thể của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa ý thức đạo đức và hành vi đạo đức mà mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc và thực hành thường ngày trong công việc và trong đời sống.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì toạ đàm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới". Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì tọa đàm.

Ảnh minh họa: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của huyện Chợ Mới, Bắc Kạn. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Đảng vững mạnh từ mỗi chi bộ và đảng viên (Tiếp theo và hết) (*)

Bài 5: Tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ

Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong hệ thống chính trị. Điều này đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, có ý nghĩa quan trọng, quyết định thắng lợi mục tiêu, đường lối, chủ trương của Đảng trong thực tiễn cuộc sống.

Ảnh minh họa: Người dân góp công làm đường bê-tông ở Hà Giang. (Nguồn: Báo Hà Giang)

Khi đảng viên gương mẫu đi đầu

Tại thành phố Hà Giang (Hà Giang), phong trào xã hội hóa chỉnh trang đô thị đang diễn ra sôi nổi ở tất cả xã, phường với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Yếu tố then chốt để thành phố miền núi huy động sức dân tham gia công tác này là đã phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Chiều 6/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm chủ đề: “Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì. 

Nêu gương" đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một phương thức lãnh đạo của Ðảng và thành phần cốt yếu của văn hóa Ðảng. (Ảnh: tapchicongsan.org.vn)

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Năm mới, nhiệm vụ cấp bách đồng thời là giải pháp mới, trong tình hình tổ chức đảng có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, cùng toàn Đảng đưa đất nước ta tiếp tục dành được nhiều thắng lợi mới, đó là quyết tâm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên trẻ. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Công tâm, khách quan trong đánh giá, lựa chọn cán bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tài, có đức và trong sạch, vững mạnh là yêu cầu tất yếu bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, đồng thời là mong muốn chung của nhân dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, chúng ta chứng kiến nhiều bài học đau xót về công tác cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, đã bị xử lý kỷ luật.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến.

Triển khai kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trong toàn quốc

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai hai chuyên đề giám sát năm 2021, gồm: Giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.