Ảnh minh họa: Công nhân lao động sản xuất tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Lương hưu luôn được điều chỉnh phù hợp để bảo đảm cuộc sống của người lao động

Từ năm 1995 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 22 lần điều chỉnh lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống cho người về hưu. Có thể thấy, khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động có thể yên tâm vì lương hưu luôn được điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm cuộc sống của họ khi hết tuổi lao động.