Huyện Mỹ Đức nâng cao chất lượng dịch vụ công

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước đột phá trong xây dựng chính quyền phục vụ, thời gian qua, huyện Mỹ Ðức đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành, hiện đại hóa nền hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
0:00 / 0:00
0:00

Nhằm đổi mới toàn diện và tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng bộ máy hành chính trên cả ba phương diện: Cán bộ, tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính, thời gian qua, huyện Mỹ Ðức đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính. Huyện đã quyết liệt chỉ đạo 22 xã, thị trấn xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền thông minh theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Ðáng chú ý, thời gian qua, từ cấp huyện đến xã đã xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cho người dân, doanh nghiệp; hiện đại hóa cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Nhờ đó đến nay từ huyện đến xã triển khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, qua đó thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Tại xã Phùng Xá-địa phương dẫn đầu huyện Mỹ Ðức về công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin khi giải quyết thủ tục hành chính được xã đặc biệt chú trọng. Xã đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi cách truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội về nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với lĩnh vực tư pháp-hộ tịch, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân trên địa bàn xã chủ động sử dụng các thiết bị máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến. Xã thực hiện có hiệu quả mô hình “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện gần dân”; triển khai hiệu quả mô hình xây dựng chính quyền điện tử trên ứng dụng mạng xã hội (ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính); tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, quy chế văn hóa công sở để tăng cường kỷ cương hành chính để nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ðể khắc phục hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” cấp huyện, xã, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, tổ chức lớp tập huấn, phổ biến quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa, kỹ năng giao tiếp khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc huyện cho thấy, tỷ lệ người dân hài lòng đối với dịch vụ công thuộc các lĩnh vực đạt cao, tạo sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp. Dù là địa phương còn nhiều khó khăn của thành phố, nhưng những năm qua, huyện Mỹ Ðức luôn đứng trong nhóm xếp hạng cao của thành phố. Năm 2020, Mỹ Ðức đứng thứ 7/30; năm 2022 đứng thứ 11/30 quận, huyện, thị xã của thành phố. Huyện Mỹ Ðức cũng đã từng bước xây dựng được hình ảnh chính quyền thân thiện, phục vụ, qua việc áp dụng trả kết quả tại nhà một số thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch như đích thân lãnh đạo xã trao giấy đăng ký kết hôn; trả kết quả đăng ký khai sinh tại nhà...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Ðức Ðỗ Trung Hai cho biết: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra và là năm bản lề để có bước bứt phá.Trong thực hiện nhiệm vụ chung đó, công tác cải cách hành chính được huyện đặc biệt chú trọng. Ðể nâng cao chỉ số cải cách hành chính, góp phần phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp, huyện đã chỉ đạo các địa phương nghiêm túc đánh giá tình hình thực hiện cải cách hành chính, rà soát, phân tích, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong quá trình tham mưu, thực hiện. Bên cạnh đó, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Huyện cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn và yêu cầu các đơn vị thực hiện xin lỗi bằng văn bản đối với các thủ tục hành chính trả kết quả trễ hạn cho người dân, tổ chức. Song song với đó, huyện Mỹ Ðức tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân.