Hà Nội đánh giá, phân hạng 41 sản phẩm OCOP đầu tiên của năm 2022

Ngày 30/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội tổ chức thẩm định 41 sản phẩm OCOP của các quận Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm và huyện Quốc Oai.
0:00 / 0:00
0:00
Sản phẩm OCOP Hà Nội.
Sản phẩm OCOP Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2022, thành phố dự kiến đánh giá, phân hạng khoảng 400 sản phẩm. Tuy nhiên, theo số liệu đăng ký của các quận, huyện, thị xã, đến nay các chủ thể đã đăng ký 488 sản phẩm. Đây là đợt đánh giá, phân hạng đầu tiên của năm 2022.

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, từ năm 2019 đến nay, toàn thành phố đã có 1.649 sản phẩm được đánh giá, phân hạng từ 3 sao OCOP trở lên.

Trong số này, có bốn sản phẩm OCOP 5 sao và 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao đang chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, đánh giá, phân hạng năm 2022.