Hà Nam thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

NDO - Chiều 27/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị thảo luận chuyên đề “Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh; những đề xuất kiến nghị hoàn thiện, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách trong thời gian tới”.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị các đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; kế hoạch, chương trình, đề án, của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành; kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp; nghiên cứu, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

Trong đó các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tập trung vào các vấn đề như đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; khai thác, phát huy các lợi thế để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; phát triển kinh tế hợp tác; xây dựng, quảng bá, phát triển các sản phẩm OCOP…

Hà Nam thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp các cơ quan có liên quan tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án đã ban hành trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn một số tồn tại, hạn chế như: tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp còn thấp; sản xuất nông nghiệp chủ yếu là quy mô nhỏ, kinh tế hộ; chuyển dịch cơ cấu sản xuất chưa mạnh, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp thấp, chưa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng vùng; chính sách pháp luật về đất đai, đầu tư hiện hành có những nội dung chưa phù hợp thực tế, gây khó khăn cho việc tập trung ruộng đất, tạo quỹ đất đủ lớn cho phát triển nông nghiệp tập trung, công nghệ cao…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, giải pháp hiệu quả trong triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phân tích, làm rõ những tồn tại hạn chế; kiến nghị ban hành cơ chế, chính sách thời gian tới và giám sát việc tổ chức thực hiện để phát huy hiệu quả cơ chế, chính sách đã ban hành.