Các đại biểu Quốc hội dự phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hầu hết chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, được nhân dân đồng thuận

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43 đã được tiến hành hết sức khẩn trương trong phạm vi cả nước, đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước kiểm soát và kết thúc dịch Covid-19, đưa đời sống xã hội trở lại trạng thái bình thường, thúc đẩy nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng…
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề trình Quốc hội lựa chọn 1 chuyên đề giám sát tối cao và 1 chuyên đề giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong năm 2025, gồm: việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Thống nhất nhận thức và hành động để giám sát của Quốc hội ngày càng tốt hơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, qua thực tiễn chứng minh, việc tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội có hiệu quả cao, giúp thống nhất nhận thức và hành động, đồng thời xác định được rõ những gì cần phải làm để kết quả giám sát của Quốc hội ngày càng được tốt hơn.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê KĐăm trình bày báo cáo của Đoàn giám sát tại phiên họp chiều 13/9. (Ảnh: DUY LINH)

Có sự trùng lặp về địa bàn thực hiện ở cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Báo cáo của Đoàn giám sát nêu rõ, còn có sự trùng lặp về địa bàn thực hiện ở cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; việc lập kế hoạch xác định nhu cầu của các địa phương một số nơi chưa sát thực tế (sử dụng số liệu báo cáo cũ) làm cho công tác thực hiện phân bổ vốn không hợp lý, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu.
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quốc hội nhất trí giám sát tối cao kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở xã hội trong năm 2024

Năm 2024, Quốc hội sẽ giám sát tối cao chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia, cùng chuyên đề về kinh doanh bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Ảnh: DUY LINH

Tổ chức bộ máy được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Theo Báo cáo của Đoàn giám sát, trong giai đoạn 2016-2021, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm tầng nấc trung gian. Đây là một thành tựu và kết quả nổi bật nhất của giai đoạn này.
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. (Ảnh: NGUYÊN KHOA)

Quốc hội sẽ giám sát tối cao 2 chuyên đề trong năm 2023

Theo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 Quốc hội vừa thông qua, tại Kỳ họp thứ năm và sáu năm 2023, Quốc hội sẽ lần lượt tiến hành giám sát tối cao 1 chuyên đề liên quan các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và y tế cơ sở, y tế dự phòng, cùng 1 chuyên đề về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) phát biểu thảo luận tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Cần thiết phải giám sát tối cao đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Trước thực tế đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông còn nhiều điểm chưa phù hợp, các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần thiết phải giám sát tối cao hoạt động này, nhằm đánh giá đầy đủ, kịp thời ưu, khuyết điểm, từ đó có định hướng để tiếp tục thực hiện tốt công tác có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn đối với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Ảnh: Duy Linh.

Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, năm 2022, Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết luận phiên làm việc.

Trình Quốc hội 4 chuyên đề giám sát năm 2022

Ngày 21/7, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát.