Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 2 Điều 16 của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vừa có Văn bản số 1495/TTKQH-TT gửi các cơ quan báo chí về việc công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, sáng 27/9.

Tăng cường giám sát của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, thời gian tới cần tăng cường giám sát của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và được tiến hành toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Tăng cường hoạt động giám sát các lĩnh vực cử tri, nhân dân quan tâm

Tại Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, một số đại biểu đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát đối với các lĩnh vực mà dư luận xã hội, cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.
Quang cảnh Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sáng 27/9.

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội

Sáng 27/9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, kết nối trực tuyến với 49 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Xem xét các vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng

Nêu một số nội dung trọng tâm, trọng điểm để thực hiện giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tập trung xem xét các vấn đề: bảo đảm an ninh năng lượng trong điều kiện hiện nay, chuyển đổi năng lượng trong mối tương quan với thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến vào dự án Luật Phòng thủ dân sự trong phiên họp chiều 22/9.

Cần luật hóa trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động phòng thủ dân sự

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự án Luật Phòng thủ dân sự cần luật hóa nội dung “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ) và trách nhiệm người đứng đầu từng lĩnh vực, địa bàn trong hoạt động phòng thủ dân sự.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân loại đô thị và đơn vị hành chính. (Ảnh: Duy Linh)

Không xét mật độ dân số để hình thành đô thị tại nơi có di sản văn hóa vật thể

Chiều 21/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 2 dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.
Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/9. (Ảnh: DUY LINH)

Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được tăng cường và đạt hiệu quả cao hơn

Theo báo cáo của Chính phủ, công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022 tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả cao hơn; thể chế, cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ngày càng được hoàn thiện, khắc phục được nhiều sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng…
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng như chất lượng, tiến độ các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội…
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/9. (Ảnh: DUY LINH)

Khung khổ pháp lý liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được hoàn thiện

Sáng 14/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.