Trình Quốc hội 4 chuyên đề giám sát năm 2022

NDO -

Ngày 21/7, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết luận phiên làm việc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết luận phiên làm việc.

Cụ thể, Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (dự kiến giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 2: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành (dự kiến giao Ủy ban Kinh tế chủ trì tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 3: Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 (dự kiến giao Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tham mưu về nội dung).

Chuyên đề 4: Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 (dự kiến giao Ủy ban Pháp luật chủ trì tham mưu về nội dung).

Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, 4 nội dung đề xuất giám sát chuyên đề nêu trên được dựa trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp theo 10 nhóm lĩnh vực với 127 vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đồng thời, căn cứ vào tiêu chí lựa chọn, nội dung đã thực hiện, năng lực thực hiện của các cơ quan, đã tiến hành lựa chọn các chuyên đề giám sát theo quy trình chặt chẽ.

Trong quá trình triển khai xây dựng Chương trình giám sát, có một số nội dung được nhiều cơ quan đề xuất nhưng sau khi cân nhắc nhiều mặt, chưa được lựa chọn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có giải trình cụ thể gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Đối với các đề xuất còn lại, căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phân công Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xem xét, tiến hành giám sát hoặc tổ chức các phiên giải trình cho phù hợp.

Tại phiên thảo luận đã có 10 đại biểu đăng ký và phát biểu. Các đại biểu đánh giá dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Các đại biểu đều cơ bản nhất trí với chương trình giám sát 2022 như đã nêu trong Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Trình Quốc hội 4 chuyên đề tiến hành giám sát năm 2022 -0
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhận định, về tổng thể dự kiến chương trình là phù hợp, bám sát quy định của Luật Hoạt động giám sát gắn với những vấn đề lớn về kinh tế-xã hội, các nội dung được đại biểu và cử tri, nhân dân cả nước quan tâm.

Năm 2022 ngoài việc xem xét các báo cáo theo quy định, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và giám sát tối cao hai chuyên đề tại 2 kỳ họp (kỳ họp thứ ba và kỳ họp thứ tư). Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát hai chuyên đề.

Đối với một số ý kiến đề nghị điều chỉnh nội dung, lựa chọn chuyên đề, phạm vi giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những kiến nghị về phương thức và cách tiến hành cho phù hợp với điều kiện dịch Covid-19... Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chú trọng để đánh giá tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của Quốc hội.

Trên cơ sở thảo luận và kết quả phiếu xin ý kiến của các vị đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu những ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh và trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, Nghị quyết về thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội theo chương trình kỳ họp.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV