Di tích Nhà tù Hỏa Lò trưng bày “Bài ca kết đoàn”

NDO -

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2021), ngày 8-1, tại di tích Nhà tù Hoả Lò (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Bài ca kết đoàn”.

Các đại biểu tham quan những hiện vật, hình ảnh về truyền thống Cách mạng.
Các đại biểu tham quan những hiện vật, hình ảnh về truyền thống Cách mạng.

Các hiện vật, hình ảnh tại trưng bày được chia làm hai nội dung: Dấu ấn nơi miền quê và Dưới cờ Đảng vẻ vang. Trong đó, nội dung Dấu ấn nơi miền quê kể câu chuyện về những chiến sĩ quyết đi theo con đường cách mạng, kiên cường đấu tranh để góp phần giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đó là miền quê Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội), xã Nghĩa Trụ (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc (nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định), xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Đó đều là những miền quê sinh ra những chiến sĩ Cách mạng ưu tú của dân tộc.

Phần nội dung Dưới cờ Đảng vẻ vang khái quát lại chặng đường dân tộc Việt Nam cùng chung sức, đồng lòng vượt qua những chặng đường khó khăn sau chiến tranh, để xây dựng nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Trong đó, mỗi kỳ Đại hội Đảng đánh dấu mốc lịch sử quan trọng. Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào thời điểm đất nước trải qua hành trình 35 năm đổi mới (kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, tháng 12-1986), là dấu mốc có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đi lên, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong dịp này, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hoả Lò tổ chức gặp mặt, giao lưu với một số nhân chứng lịch sử, làm sống lại tinh thần Cách mạng, nhất là tinh thần đoàn kết là động lực của Cách mạng, là cội nguồn của những thành công.