Cùng đồng hành vì sự phát triển của Thủ đô

Ngay sau khi được ban hành, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đang được gấp rút triển khai. Với nhiều cơ chế đặc thù cùng sự vào cuộc, chung tay của các bộ, ngành, địa phương, đây sẽ là tiền đề quan trọng để Hà Nội tạo bước chuyển có tính đột phá trong giai đoạn tới.

Đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Trong ảnh: Một góc Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: VINH PHẠM)
Đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Trong ảnh: Một góc Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: VINH PHẠM)

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, tại Nghị quyết 15, Bộ Chính trị đã nêu rõ bốn quan điểm, hai mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Tạo bước chuyển có tính đột phá

Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế; xây dựng và phát triển Thủ đô thật sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Một điểm mới nữa trong Nghị quyết phát triển Thủ đô Hà Nội lần này là việc Bộ Chính trị không chỉ xác định mục tiêu phát triển đến năm 2030 mà còn định hướng phát triển đến năm 2045. Đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. 

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng từ 8 đến 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt hơn 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, để cụ thể hóa các mục tiêu này, Nghị quyết 15 đã đưa ra tám nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện và có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó, như: Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của nhân dân Hà Nội và cả nước; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển Thủ đô; phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thật sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô.

Bên cạnh đó, Nghị quyết còn xác định rõ nhiệm vụ phải sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô trên một số lĩnh vực nhằm tạo sự chủ động, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại của Thủ đô gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực; các chương trình, dự án kết nối liên vùng, liên tỉnh, phục vụ đa mục tiêu, kết nối hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực của vùng.

Không phải việc riêng của Hà Nội

Tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW mới đây, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đều khẳng định, thực hiện Nghị quyết không phải là nhiệm vụ riêng của Hà Nội, mà còn là trách nhiệm đồng hành, phối hợp của các bộ, ngành trung ương và địa phương trong cả nước; qua đó, đề xuất một số giải pháp để Nghị quyết sớm phát huy hiệu quả trong đời sống. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô với quyết tâm hoàn thành trước năm 2027 như Quốc hội đã đề ra. Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với UBND thành phố Hà Nội để phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15, đóng góp vào thành công của công tác xây dựng và phát triển đô thị trên cả nước. Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, để cụ thể hóa Nghị quyết 15, Hà Nội cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, sớm hoàn thành Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai tổ chức quản lý điều hành trong công tác đầu tư, kêu gọi đầu tư, huy động vốn.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, từ nay đến năm 2030 chỉ còn tám năm, vì thế Hà Nội phải chọn việc trọng điểm, quyết tâm hoàn thành, làm cho bằng được tạo chuyển biến thật sự diện mạo Thủ đô, nhất là Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm trật tự an toàn đô thị, môi trường xanh, sạch đẹp, xây dựng được một số công trình văn hóa tiêu biểu, hạ tầng giao thông hiện đại, tạo niềm tin cho nhân dân. “Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, nếu nhịp đập đều, khỏe thì cả nước sẽ phát triển mạnh mẽ. Vì thế, các ban, bộ, ngành cần có trách nhiệm chung trong việc xây dựng cơ chế, chính sách cũng như hỗ trợ nguồn lực phù hợp để Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh và tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.