Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Sau 4 năm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), cả nước đã có hàng nghìn sản phẩm được đánh giá từ 3 sao trở nên. Điều đó cho thấy đây là một Chương trình đúng, được đông đảo nhân dân và chính quyền các địa phương hưởng ứng. Chương trình không chỉ giúp bà con nâng cao giá trị thu nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Huyện cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 29/4, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; công bố sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Dịp này, huyện Bình Chánh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 

Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP luôn được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm.

Hiệu quả bước đầu chương trình OCOP ở Quảng Ngãi

Qua 3 năm (2019-2021) triển khai, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã thật sự lan tỏa trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch phát triển theo hướng gia tăng giá trị, góp phần tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống dân cư. 

Khách du lịch trong và ngoài nước rất thích thú với mô hình tham quan, lưu trú tại Homestay Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình.

Giải pháp hiện thực hóa hai chương trình mục tiêu quốc gia (bài 2)

Sau ba năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo ra bước tiến mới, mang tính “bước ngoặt” trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch ở các địa phương trong cả nước. Nhờ đó, góp phần đẩy nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo, giúp nhiều hộ dân làm giàu, đồng thời giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.