Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn phải đương đầu với những cuộc chiến tranh chống xâm lược và đã lập nên những chiến công hiển hách, đồng thời cũng xuất hiện những danh tiếng lẫy lừng của dân tộc ta. Một trong tứ đại danh tướng Việt Nam đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
0:00 / 0:00
0:00

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, tổng đại Phong Lộc, huyện Lệ Thủy, nay là xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông cũng là Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi.