Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức

Chiều ngày 16/7, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức, đảng chính trị lâu đời nhất và hiện tham gia Chính phủ liên hiệp cầm quyền tại Đức. Tham dự hội nghị có đại diện các ban Đảng, cơ quan hữu quan của Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt thân mật cán bộ lãnh đạo cấp cao không tái cử khóa XIII

Ngày 27-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, không tái cử khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi gặp. Tham dự buổi gặp, có đầy đủ các đồng chí trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tuyên truyền sâu rộng kết quả Ðại hội XIII của Ðảng

Ngày 3-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên Trung ương tháng 1-2021 tại 2.260 điểm cầu trên cả nước. Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư tới dự và trực tiếp thông báo nhanh kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Thông báo kết quả Ðại hội XIII của Ðảng tới Ðoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Sáng 3-2, tại Hà Nội, Ban Ðối ngoại Trung ương tổ chức thông báo về kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam tới Ðoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ðông đảo các đại sứ, đại biện lâm thời các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tham dự buổi thông báo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Bộ Ngoại giao.

Việt Nam là hình mẫu của phong trào Cộng sản quốc tế

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản I-ta-li-a M.An-bô-rê-xi đánh giá cao thành công Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định Ðảng Cộng sản I-ta-li-a luôn coi Việt Nam là hình mẫu của phong trào Cộng sản quốc tế. Thành công của Ðại hội XIII, hay những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, cho thấy các mục tiêu phát triển đất nước đều theo đúng định hướng đề ra. Với kết quả, thành tựu đã đạt được, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã và đang là hình mẫu cho phong trào Cộng sản quốc tế.

Tiếp tục coi công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"

Tiếp tục coi công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"

Tôi là cán bộ người dân tộc Thái, tuổi đời còn trẻ, trưởng thành từ môi trường công tác Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh nên tôi nhận thức được về Ðảng, cảm nhận về tiến trình đổi mới của Ðảng qua các kỳ đại hội. Trong những ngày diễn ra Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, bản thân tôi cùng cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã dành thời gian theo dõi Ðại hội, kỳ vọng vào tinh thần đổi mới, định hướng phát triển.

Phát triển văn hóa và con người Việt Nam

Phát triển văn hóa và con người Việt Nam

Ðại hội XIII của Ðảng đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới vô cùng quan trọng của sự nghiệp dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đặt nhiều niềm tin và hy vọng vào chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong tương lai gần là "Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Ðảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên" như đã xác định trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức để "không thể" tham nhũng

Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức để "không thể" tham nhũng

Ðại hội XIII của Ðảng vừa kết thúc thành công, với nhiều quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những dấu ấn nổi bật được Trung ương đánh giá rất cao, đồng thời tiếp tục xác định là một đột phá trong nhiệm kỳ mới, đó là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Ðể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN đã đề ra 10 nhóm giải pháp đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng PCTN. Trong đó, nhiệm vụ giám sát, kiểm soát quyền lực; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, công khai minh bạch trong hoạt động được cho là các giải pháp hiệu quả, góp phần hoàn thiện thể chế để "không thể" tham nhũng.

Ðổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan đảng

Ðổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan đảng

Ðại hội XIII của Ðảng đã diễn ra hết sức trang trọng, đúng với tầm vóc quốc gia, tương xứng với vị thế và tiềm lực của một nước Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh. Ðại hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt thực hiện mục tiêu xây dựng quốc gia hùng cường. Ðại hội đã thảo luận, thông qua nội dung cần đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Ðảng từ Trung ương tới cơ sở; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. Tôi cho rằng nhiệm vụ này là một đòi hỏi của thực tiễn khách quan, nhằm tăng cường hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan đảng phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Ðảng toàn diện, bảo đảm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng; chủ động, tích cực thực hiện với q

Báo chí Lào ngày 2-2 tiếp tục đưa nhiều tin, bài về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thành công Đại hội Đảng của Việt Nam và Lào góp phần duy trì sự ổn định và phát triển của khu vực và thế giới

Ngày 2-2, báo chí Lào tiếp tục đưa tin đậm nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo chí Lào cũng khẳng định, kết quả Đại hội Đảng của hai nước Việt Nam và Lào, ngoài việc đưa ra các định hướng phát triển chiến lược cho hai nước, còn góp phần duy trì sự ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới.

Ông Trịnh Cao Sơn.

Đại hội lần thứ XIII củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Hòa chung không khí hân hoan phấn khởi của nhân dân cả nước, bà con Việt kiều ở Thái Lan cũng vui mừng chào đón Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp. Bà con đều tin tưởng, Ban lãnh đạo Đảng mới được bầu tại Đại hội, trong nhiệm kỳ tới sẽ đưa đất nước ta ngày càng phát triển trên mọi mặt.

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Sáng 31-1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ngày 1-2, Báo Pasaxon Lào đưa tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Báo Lào ca ngợi thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật của Việt Nam

Ngày 1-2, các báo điện tử lớn của Lào đưa một số tin, bài và ảnh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các báo đánh giá cao những thành tựu trong nhiều mặt mà Việt Nam đạt được và khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam anh em đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày tham luận.

Tham luận của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Đại hội

Chiều 27-1, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với chủ đề “Một số kết quả chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trình bày tham luận tại Đại hội.

Tham luận của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Đại hội

Chiều 27-1, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với chủ đề “Chuyển đổi từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế thị trường”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến và trả lời báo chí tại buổi họp báo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự họp báo sau Đại hội

Ngay sau khi Đại hội bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự, phát biểu ý kiến và trả lời báo chí trong buổi họp báo tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì họp báo, để thông báo kết quả Đại hội đến báo chí trong nước và quốc tế.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao trình bày tham luận. (ẢNH: ANH TUẤN - DUY LINH)

Tham luận của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao

Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27-1, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước”.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tham luận. (Ảnh: Anh Tuấn - Duy Linh)

Tham luận của Ban Đối ngoại Trung ương

Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận của đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 27-1, với chủ đề “Đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng, phát huy hiệu quả trong bối cảnh mới”.

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang trình bày tham luận. Ảnh: TUẤN ANH - DUY LINH

Tham luận của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang tại Đại hội

Sáng 27-1, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Phát triển nông nghiệp đa dạng tỉnh Bắc Giang dựa trên điều kiện đặc thù vùng trung du - miền núi”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội

Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội

(Trích tham luận của đồng chí  Đào Ngọc Dung, 
Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)

Khảo sát gần đây của Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo ngày 5-1-2021) về kết quả 5 năm 2016 - 2020 cho thấy niềm tin của nhân dân về chính sách xã hội, bảo đảm an sinh, chính sách người có công tỷ lệ đánh giá tốt chiếm 72%; về xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm tỷ lệ đánh giá tốt chiếm 68%, tăng 13 bậc.