Chủ động, sáng tạo, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tiếp tục coi công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"

Tôi là cán bộ người dân tộc Thái, tuổi đời còn trẻ, trưởng thành từ môi trường công tác Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh nên tôi nhận thức được về Ðảng, cảm nhận về tiến trình đổi mới của Ðảng qua các kỳ đại hội. Trong những ngày diễn ra Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, bản thân tôi cùng cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã dành thời gian theo dõi Ðại hội, kỳ vọng vào tinh thần đổi mới, định hướng phát triển.

Tiếp tục coi công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"

Ðọc kỹ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi được khích lệ, càng thêm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng. Trong đó, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, củng cố hệ thống chính trị và công tác cán bộ được xác định là một trong năm bài học kinh nghiệm. Trong phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu của Ðảng vẫn xác định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt". Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Ðại hội đề ra, Ðảng tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, vai trò lãnh đạo đất nước trong thời kỳ phát triển mới.

Thực tiễn công tác cán bộ thời gian qua tại tỉnh Sơn La là một minh chứng sinh động về những vấn đề đã được Ðại hội lần này chỉ ra. Ðơn vị, địa phương nào có cán bộ tốt, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì kết quả hoạt động của nơi đó nổi trội, nghị quyết của Ðảng nhanh đi vào cuộc sống. Qua đại hội đảng bộ các cấp cho thấy, cán bộ ở Sơn La ngày càng được trẻ hóa, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện trưởng thành.

Với tinh thần đổi mới bắt đầu từ công tác cán bộ, Ðại hội XIII của Ðảng nhấn mạnh, cán bộ trong giai đoạn mới cần phải kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Về đạo đức, lối sống, phải là người mẫu mực, không tham vọng quyền lực, tuyệt đối không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi… Về năng lực, uy tín, là người có quan điểm khách quan, toàn diện, biện chứng, lịch sử cụ thể, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; có thành tích nổi trội, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác, được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin yêu. Cán bộ của thời kỳ mới phải luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ.

Bản thân tôi làm công tác quản lý ở Trường Chính trị tỉnh, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở cho tỉnh Sơn La, tôi thấy rằng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngoài những phẩm chất, đạo đức, năng lực, thì đối với các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, yêu cầu ở cán bộ cơ sở còn là người dám lăn lộn, dám chịu trách nhiệm, bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Vì vậy, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tới đây, Ðảng, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách để phát hiện người tài, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng sao cho cán bộ trong giai đoạn mới vừa có lý luận, vừa có thực tiễn.

Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, tôi kỳ vọng những quyết sách của Ðại hội XIII của Ðảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Công tác cán bộ tới đây sẽ được tiếp tục đổi mới, phát hiện cán bộ tốt, phát huy những phẩm chất của cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng.

LÒ THỊ THÚY HÀ

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sơn La