Thành công Đại hội Đảng của Việt Nam và Lào góp phần duy trì sự ổn định và phát triển của khu vực và thế giới

NDO -

Ngày 2-2, báo chí Lào tiếp tục đưa tin đậm nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo chí Lào cũng khẳng định, kết quả Đại hội Đảng của hai nước Việt Nam và Lào, ngoài việc đưa ra các định hướng phát triển chiến lược cho hai nước, còn góp phần duy trì sự ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới.

Báo chí Lào ngày 2-2 tiếp tục đưa nhiều tin, bài về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Báo chí Lào ngày 2-2 tiếp tục đưa nhiều tin, bài về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trang nhất Báo Pathetlao Daily ngày 2-2, ấn phẩm của Thông tấn xã Lào có bài viết “Kết quả Đại hội Đảng hai nước Việt Nam và Lào góp phần duy trì sự ổn định và phát triển của khu vực” điểm các hoạt động trong tám ngày họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu bật những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua cũng như tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước đến năm 2045 mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Bài báo cũng tổng kết thành tựu phát triển đất nước của Lào, các kết quả mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào đạt được, định hướng cho tương lai phát triển dài hạn đối với Lào.

Bài báo khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào có cùng chung nguồn gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương, hai Đảng tổ chức Đại hội Đảng của mình trong cùng một tháng và đều thành công tốt đẹp.

Chúng ta tin tưởng rằng, hai Đảng sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân của mỗi nước củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, đưa mối quan hệ phát triển sinh động, có hiệu quả và thực chất, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước, đó là xây dựng nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, bài báo viết

Cũng trong ngày 2-2, trên trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng NDCM Lào đăng “Điện chúc mừng của Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” và bài viết “Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc, thành công tốt đẹp”.

Bài báo viết, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch đề ra; Đại hội đã bầu ra BCH T.Ư khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết; bầu ra Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí, bầu năm thành viên Ban Bí thư và bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 19 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tờ báo Lao Economic Daily số ra ngày 2-2, đưa tin “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ”.

Bài báo viết, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư khóa XIII đã bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam thêm một nhiệm kỳ.