Quang cảnh phiên họp.

Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trước tháng 10/2024

Chiều 28/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Chủ trì phiên họp, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội chốt thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 18/1, tại phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, theo đó, chính thức thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình.
Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đắk Nông thời gian qua đã tạo lập được cơ sở pháp lý quan trọng từng bước đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương đi vào nề nếp, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các doanh nghiệp và người dân, theo đúng định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đắk Nông thời gian qua đã tạo lập được cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từng bước đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương đi vào nề nếp, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các doanh nghiệp và người dân, theo đúng định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải tìm hiểu tình hình sản xuất lúa trên địa bàn. (Ảnh ĐỨC TUÂN)

Nhiều bài học quý trong bố trí lãnh đạo cấp huyện không là người địa phương

Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị đề ra chủ trương bố trí lãnh đạo không là người địa phương. Qua nhiều nhiệm kỳ tổ chức thực hiện chủ trương nêu trên đã thu được nhiều bài học kinh nghiệm quý. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đề ra mục tiêu, đến năm 2025 phải cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện, đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác. Khảo sát, tổng kết, tình hình bí thư cấp ủy cấp huyện không phải người địa phương, cho thấy đội ngũ này ở nhiều nơi đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh, thành phố, công tác này đang còn nhiều bất cập, chưa đạt yêu cầu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên thảo luận chiều 12/7. (Ảnh: DUY LINH)

Sắp xếp đơn vị hành chính phải hướng đến tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hiệu quả của sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ đơn thuần là đo lường việc cắt giảm được bao nhiêu đơn vị hành chính, tinh giản được bao nhiêu biên chế mà điều quan trọng nhất là hiệu quả thực chất của bộ máy chính quyền, chất lượng các dịch vụ công mà người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng và sự phát triển kinh tế-xã hội trên các địa bàn được sắp xếp.
Trung tâm hành chính công tỉnh Hưng Yên phục vụ nhân dân và các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quyền lợi người dân khi sáp nhập đơn vị hành chính

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 48 nghị quyết để sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó giảm tám đơn vị hành chính cấp huyện, 561 đơn vị hành chính cấp xã; giảm 429 cơ quan ở cấp huyện và 3.437 cơ quan ở cấp xã. Kết quả bước đầu góp phần giúp các đơn vị hành chính mới thành lập mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả hơn nguồn lực.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với tỉnh Quảng Ninh về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Quảng Ninh là mô hình mẫu về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Chiều 12/4, Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.