Từ ngày 1/3 sẽ không thu phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

NDO - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết từ ngày 1/3 sẽ không thu phí đối với việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
0:00 / 0:00
0:00
Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) (Ảnh minh hoạ: THỦY NGUYÊN)
Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) (Ảnh minh hoạ: THỦY NGUYÊN)

Sau khi rà soát quy định về thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản về việc không thu phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bao gồm “lệ phí và tiền mua phôi” đối với thủ tục hành chính “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc”.

Việc áp dụng không thu phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được thực hiện từ ngày 1/3.

Để tiết kiệm chi phí từ ngân sách nước và bảo đảm chuẩn bị kịp thời đủ số lượng phôi bản sao bằng tốt nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị người dân đề nghị cấp bản sao không quá 3 bản mỗi lần.