Giới thiệu sản phẩm ở Phiên chợ sản phẩm hợp tác xã tại Đà Nẵng.

Thúc đẩy kết nối, tiêu thụ sản phẩm kinh tế tập thể

Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy kết nối cung-cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm kinh tế tập thể” với sự tham gia của 17 liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố cả nước. Đây là diễn đàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, cũng như đề xuất các giải pháp góp phần mở ra cơ hội liên kết, hợp tác mới, hỗ trợ hiệu quả việc tiêu thụ sản phẩm cho khu vực kinh tế tập thể.
Quang cảnh buổi khai mạc Tọa đàm và Trưng bày ngày 15/12.

Báo chí xung trận “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”: 12 ngày đêm cùng viết nên bài ca chiến thắng

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức Tọa đàm và Trưng bày chuyên đề: Báo chí xung trận “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” với sự tham gia của nhiều thế hệ nhà báo, các nhân chứng lịch sử, đại diện một số bảo tàng và cơ quan ngoại giao...
Cắt băng khai mạc phòng trưng bày chuyên đề “Một số tư liệu về áo dài Huế xưa và nay”.

Sống động không gian trưng bày tư liệu về áo dài Huế xưa và nay

Ngày 17/6, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế tổ chức khai mạc phòng trưng bày chuyên đề “Một số tư liệu về áo dài Huế xưa và nay”. Đây là hoạt động hưởng ứng tuần lễ Festival trong khuôn khổ Festival Huế 4 mùa năm 2022 và và góp thêm tư liệu xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam”.

Các em học sinh tham quan tư liệu.

Mang biển, đảo về trường học

Chiều 18/4, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Nhà trưng bày Hoàng Sa tổ chức trưng bày lưu động tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”. Hoạt động đầu tiên được thực hiện tại Trường trung học cơ sở Trần Quang Khải (huyện Hòa Vang).

Các cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

Khai mạc trưng bày “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” năm 2021

Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về việc bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam, ngày 23/11, tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc trưng bày “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” lần thứ nhất năm 2021 và công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về xếp hạng đối với Bảo tàng Hà Nam.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một nét văn hóa của một con người Việt Nam điển hình. (Ảnh: Minh Duy)

Văn hóa là mục tiêu và động lực phát triển đất nước

Văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và cũng là động lực để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Văn hóa trong lịch sử góp phần hình thành tính cách của mỗi con người, và hơn hết là xây dựng nên bản sắc của một dân tộc. Ở thời điểm hiện tại, văn hóa là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh của một quốc gia trên trường quốc tế.

Hội nghị thống nhất thành lập Đảng - tranh của họa sĩ Phi Hoanh.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng đã tập hợp sức mạnh và trí tuệ của toàn dân tộc làm nên những chiến thắng chống ngoại xâm hào hùng, những kỳ tích có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 rồi lãnh đạo xây dựng đất nước, đổi mới và phát triển. Những thắng lợi đó bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo của Đảng, trước hết là việc hoạch định cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo và có tính hiện thực cao; sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn Đảng toàn dân vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và phát triển.