Siết chặt thu thuế từ thương mại điện tử

Thứ Năm, 24-02-2022, 21:18

Hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử ngày càng tăng trưởng mạnh. Theo thống kê của Cục Thuế TP Hà Nội, năm 2021, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, các ứng dụng mua sắm, mạng xã hội… đã đóng góp khoảng 14 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước trên địa bàn, chiếm 6% tổng thu ngân sách và 10% nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, số cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử được cơ quan thuế quản lý, rà soát và thực hiện thu thuế mới chiếm một tỷ lệ nhất định. Cụ thể, với nhóm có thu nhập từ các tổ chức nước ngoài như Google, Facebook…, hiện mới quản lý khoảng 465 cá nhân có doanh thu phát sinh với số thuế đã nộp năm 2021 là 56 tỷ đồng. Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục triển khai rà soát 503 người nộp thuế có doanh thu 498 tỷ đồng với số thu dự kiến 35 tỷ đồng.

Với nhóm kinh doanh bán hàng trực tuyến, Cục Thuế Hà Nội đang quản lý dữ liệu của 32.085 địa chỉ bán hàng online qua thu thập thông tin từ trung gian vận chuyển, trong đó 3.388 cơ sở có doanh thu hơn 100 triệu đồng/năm. Cục Thuế mới rà soát đưa vào quản lý 1.332 người nộp thuế với số nộp 12 tỷ đồng, sẽ tiếp tục triển khai rà soát 2.056 cơ sở bán hàng online còn lại. Bên cạnh đó còn có nhóm kinh doanh cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng; nhóm tổ chức, cá nhân chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử…

Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp Sở Công thương, Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội, ngân hàng… để triển khai công tác quản lý thuế trên địa bàn. Trong đó, các cơ quan đã thanh tra, kiểm tra một số tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trọng điểm. Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Viên Viết Hùng cho biết, với các doanh nghiệp, tổ chức có thu nhập từ tổ chức nước ngoài, cơ quan thuế đã quản lý theo luật và doanh nghiệp cũng đã tự giác thực hiện quyền, nghĩa vụ nộp thuế. Tuy nhiên, để tránh thất thu thuế từ lĩnh vực hoạt động ngày càng phát triển này, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử thực hiện nghĩa vụ của mình.

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải cách công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại, thuận tiện hơn như triển khai khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử..., đa dạng hình thức thu nộp thuế không dùng tiền mặt, đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế có hoạt động thương mại điện tử và có đầy đủ thông tin để kiểm soát. Cơ quan thuế vừa hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế, vừa tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để hạn chế tình trạng thất thu thuế từ lĩnh vực này.

BÌNH NGUYÊN