Tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu của Thủ đô

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức gặp mặt, giao lưu các gia đình văn hóa tiêu biểu nhằm tôn vinh, lan toả những giá trị văn hóa gia đình, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc.
0:00 / 0:00
0:00
Các gia đình văn hóa tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc.
Các gia đình văn hóa tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ngày 17/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu các gia đình văn hóa tiêu biểu nhằm tôn vinh, lan tỏa truyền thống văn hóa, thúc đẩy các sáng kiến, giải pháp xây dựng gia đình - cộng đồng văn minh, hạnh phúc.

Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 được Liên hợp quốc chính thức công bố năm 2012. Đến nay, sự kiện đã thu hút 193 quốc gia cam kết nỗ lực và hành động nhiều hơn nữa cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội phát triển bền vững, công bằng và hạnh phúc.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc, những năm qua, ngành văn hóa Thủ đô đã tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị-xã hội và các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động triển khai Ngày Quốc tế hạnh phúc; Hà Nội cũng là một trong những địa phương đầu tiên triển khai thí điểm Bộ tiêu chí Ứng xử trong gia đình.
Việc giao lưu, tôn vinh những gia đình văn hóa tiêu biểu là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc, đồng thời, lan tỏa truyền thống văn hóa gia đình tốt đẹp của Thủ đô và đất nước; thúc đẩy các giải pháp xây dựng gia đình, cộng đồng văn minh và hạnh phúc.

Chương trình thu hút hơn 100 gia đình văn hóa tiêu biểu từ 30 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố.

Tại đây, các đại biểu đã cùng lắng nghe những chia sẻ, kinh nghiệm trong xây dựng tổ ấm hạnh phúc, góp phần tạo lập sức mạnh nội sinh cho gia đình - “tế bào của xã hội”.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, những khó khăn, giải pháp trong đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí tại các địa phương đang triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố; việc xây dựng hạnh phúc gia đình gắn với xây dựng các mô hình như gia đình văn hóa, làng văn hóa...