Đạo diễn, Giám đốc Lê Anh giới thiệu về bộ sách.

Để sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình”phổ biến rộng ở trường học

Những người biên soạn bộ sách điện tử tổng hợp dựa trên phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình” bày tỏ mong muốn bộ sách được phổ biến rộng rãi tại các trường học như một tư liệu dày dặn, công phu trong học lịch sử.
Đạo diễn Nguyễn Lê Anh giới thiệu về bộ sách điện tử.

Ra mắt bộ sách điện tử từ phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh– Biên niên sử truyền hình”

Bộ phim tài liệu dày dặn và đồ sộ do Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân thực hiện “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” thực hiện đã được các nhà làm phim biên soạn thành một bộ sách lịch sử hữu ích, dự kiến ra mắt bạn đọc vào cuối tháng 7 này.
Trưng bày một số ấn phẩm nghiên cứu tiêu biểu.

Một số ấn phẩm tiêu biểu về văn hóa, biển đảo mới phát hành

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa công bố một số ấn phẩm nghiên cứu có giá trị về lý luận, chính trị, lịch sử, kinh tế và văn hóa được xuất bản, phát hành trong 6 tháng đầu năm 2020. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số ấn phẩm nổi bật về chủ đề văn hóa và biển đảo mới phát hành.