Diễu hành hưởng ứng Ngày phòng, chống mua bán người năm 2019.

Việt Nam kiên quyết đấu tranh phòng, chống mua bán người

Phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và lâu dài của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trước yêu cầu của tình hình mới, ngày 9/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 193/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc, tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.
Tỉnh Nam Định đã và đang xúc tiến đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm để tăng kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Nam Định phê duyệt xây dựng tuyến đường bộ gần 6.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Nam Định vừa ra Quyết định phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần-Đường bộ ven biển, với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Công nhân Công ty TNHH Xây dựng số 6 khẩn trương thi công mặt bằng khu TĐC số 1 phục vụ dự án Cảng Hàng không Điện Biên.

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên

Ngày 27-3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 470/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, với tổng vốn đầu tư 1.547,563 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động dự án 50 năm và tiến độ thực hiện dự án là 34 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư.