Quang cảnh diễn đàn.

Xây dựng lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Để phát triển thị trường hữu cơ tại Việt Nam, các chuyên gia cho rằng, việc xây dựng “lòng tin” đối với người tiêu dùng là rất quan trọng. Điều này cần cả quá trình với sự nỗ lực từ nhiều bên, từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối và chính người tiêu dùng.
Vùng chè của Tổ hợp tác Hương chè Vĩnh Tân, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang (Ảnh: Hải Chung).

Tăng cường quản lý mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu

Đến nay, cả nước có khoảng 4.600 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 300.000ha và 2.000 cơ sở đóng gói ở 50 tỉnh, thành phố. Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản là yêu cầu bắt buộc của các nước nhập khẩu nhằm bảo đảm tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.
Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

Diễn đàn nông dân quốc gia “Người nông dân chuyên nghiệp”

Ngày 12/9, tại Hà Nội, phát biểu tại Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ VII, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; coi nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.
Ảnh minh họa.

Xử lý rác thải nông nghiệp

Thời gian qua, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long rất quan tâm việc xử lý chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất nông nghiệp như bao gói, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau khi sử dụng. Tuy nhiên, việc thu gom và xử lý rác thải nguy hại này còn nhiều hạn chế, chưa được thực hiện triệt để, ảnh hưởng lớn đến môi trường nông thôn.
Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt (ngoài cùng bên trái) phát biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực quản lý, sử dụng thiết bị không người lái trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 19/8, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với CropLife Việt Nam tổ chức hội thảo "Chia sẻ thông tin, quy định về quản lý và sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/DRONE) của một số nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương và góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở về khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị không người lái".
Cây nhãn ở huyện Sông Mã, Sơn La (Ảnh minh họa: Quốc Tuấn).

Hướng tới nông nghiệp bền vững từ tiếp cận “sức khỏe cây trồng”

Theo đánh giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), bảo vệ sức khỏe cây trồng có thể giúp xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì mục tiêu phát triển bền vững, ngành nông nghiệp nước ta phấn đấu đến năm 2030, sẽ có hơn 70% diện tích cây trồng được áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp.
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, tháng 5/2022. (Ảnh: Ðăng Khoa)

Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

I- TÌNH HÌNH

Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn. 

Ảnh minh họa.

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

Đảng ta luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Vấn đề này được Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII dành nhiều tâm sức và thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định, thu hút sự quan tâm, kỳ vọng của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với 500 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, thành phố Hà Tĩnh xác định đây là nguồn lực chính để phát triển nông nghiệp đô thị.

Tạo “cú huých” thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp đô thị Hà Tĩnh

Sau thời gian nỗ lực kiến tạo tư duy mới vào sản xuất nông nghiệp đô thị, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã và đang tập trung nguồn lực, khơi sức dân để xây dựng hạ tầng đồng bộ, từng bước hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển đô thị sinh thái.