Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương và ông Nguyễn Khánh Cường Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LIlAMA2 ký thỏa thuận hợp tác

Trường Lilama 2 cấp học bổng toàn khóa hệ cao đẳng cho học sinh Bình Dương

Sáng 20-9, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Trường Cao đẳng Công nghệ Lilama 2 lần đầu tiên ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tỉnh Đoàn Bình Dương. Theo đó, Lilama 2 sẽ cấp học bổng học phí toàn khóa học cho hệ cao đẳng đối với 65 em là đoàn viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đăng ký tham gia học tại trường theo các ngành đào tạo.