5 giải pháp trọng tâm định hướng phát triển công nghiệp

NDO -

Theo Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, để thực hiện định hướng phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2026 cần một số giải pháp trọng tâm.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên.

Thứ nhất, mục tiêu phát triển công nghiệp của nước ta phải phát triển hài hoà theo cả chiều rộng, chiều sâu, trong đó chú trọng chiều sâu để tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, và sức cạnh tranh; giá trị gia tăng nội địa của sản phẩm công nghiệp, phải tận dụng tối đa lợi thế của nước đang trong thời kỳ dân số vàng, khai thác triệt để trình tự của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và lợi thế thương mại khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

“Bộ Công thương sẽ tham mưu Chính phủ đánh giá kỹ hơn kết quả thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước trong những năm qua, để từ đó có chủ trương, chính sách đủ mạnh, đồng bộ, và khả thi để phát triển ngành công nghiệp có tính chất nền tảng như công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu, hóa chất, cơ khí chế tạo, chế biến và điện tử”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết.

Thứ hai, tập trung từng bước hoàn thiện thể chế theo các quan điểm của Đảng để bảo đảm công nghiệp, thương mại nước nhà, phát triển đúng hướng, khả thi. Trước mắt là sửa đổi, bổ sung những cơ chế chính sách còn bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo để giải phóng được sức phát triển công nghiệp của cả khu vực nhà nước và tư nhân.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm trung gian, tăng phân cấp, chú trọng hậu kiểm, cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường ứng dụng công nghệ trong chỉ đạo điều hành, quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống tham nhũng, tiêu cực trong tham mưu xây dựng cơ chế chính sách.

“Thực hiện các dự án trọng điểm đối với các dự án chậm tiến độ, thua lỗ kéo dài từ nhiều năm trước thì cần kiên trì, kiên quyết đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo hướng khẩn trương, định giá đúng, giải quyết dứt điểm, đúng luật, hợp tình hình để nhà nước không mất thêm tiền, mất thêm người vào các dự án kém hiệu quả”, Bộ trưởng nêu quan điểm.

Thứ ba, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng công nghiệp thương mại, nhất là giao thông của các khu công nghiệp, khu chế xuất theo cơ chế kết hợp công tư, theo đó, vốn nhà nước chỉ là mồi, vốn tư nhân, vốn xã hội là cơ bản.

"Vì vậy, Bộ Công thương sẽ cùng các bộ ngành và các địa phương, tham mưu Chính phủ sớm ban hành chính sách thu hút nguồn lực trong dân, đa dạng hoá nguồn lực đầu tư, hình thức quản lý như kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và một số địa phương đã thí điểm trong thời gian vừa qua", Bộ trưởng cho biết.

Đồng thời, tập trung cao cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ tay nghề cao cho các dự án đầu tư lớn của các doanh nghiệp nước ngoài, sẵn sàng đón làn sóng chuyển dịch đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam sau Covid-19. Tương tự, tham mưu Chính phủ khẩn trương đánh giá lại hiệu quả đầu tư, và các chính sách đầu tư FDI vào nước ta trong giai đoạn qua, từ đó có chính sách phù hợp hơn, tăng tính ràng buộc hơn đối với các các doanh nghiệp FDI.

Thứ tư, đánh giá lại những hạn chế yếu kém trong hội nhập kinh tế quốc tế để có những cơ chế chính sách phù hợp, rà soát bổ sung chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời có cơ chế chính sách đối với những doanh nghiệp lớn, để các doanh nghiệp này đủ sức hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong nước tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. "Để Việt Nam không bị thua ngay trên sân nhà", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thứ năm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Bộ Công thương sẽ đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch điện, năng lượng, khoáng sản và hạ tầng thương mại từ năm 2030 đến năm 2045. Đồng thời tham mưu Chính phủ chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện một cách linh hoạt và kiên quyết tạo điều kiện cho công nghiệp và thương mại nước nhà phát triển.

"Bộ Công thương sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc hoàn thiện chiến lược phát triển ngành Công thương ở các địa phương dựa trên tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, từ đó đề nghị để được tích hợp vào trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia trong thời gian tới", Bộ trưởng khẳng định.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV