Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai xuân” năm Giáp Thìn 2024 tại đền Voi Phục

Sáng 23/2, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai xuân” năm Giáp Thìn 2024, khai ấn Lý triều Đại Vương “Trấn Tây Thượng Đẳng”.
0:00 / 0:00
0:00
Tiết mục trống hội tại Lễ hội. (Ảnh: Phạm Linh)
Tiết mục trống hội tại Lễ hội. (Ảnh: Phạm Linh)

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, đền Voi Phục với gần nghìn năm phụng thờ Đức Thánh - Hoàng tử Linh Lang - Người anh hùng có công cùng quân dân thời vua Lý đánh tan giặc Tống xâm lược thế kỷ thứ 11.

Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai xuân” năm Giáp Thìn 2024 tại đền Voi Phục ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến trình bày diễn văn khai mạc Lễ hội. (Ảnh: Phạm Linh)

Hoàng tử Linh Lang sinh thời giúp Lý, khi hóa hiển linh phù Trần-hộ Lê, nghìn thu hộ quốc, an dân”; được người đời suy tôn là bậc Thánh nhân, đại diện tinh hoa, khí phách của dân tộc Đại Việt.

Năm nay, bên cạnh nghi thức rước chân nhang đức Thánh và Thánh Mẫu, trong lễ hội truyền thống “Tế khai sắc - Rước khai xuân” Giáp Thìn 2024 thực hiện nghi thức khai ấn.

Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai xuân” năm Giáp Thìn 2024 tại đền Voi Phục ảnh 2
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến thực hiện nghi thức khai ấn Lý triều Đại Vương “Trấn Tây Thượng Đẳng”. (Ảnh: Phạm Linh)

Nghi thức khai ấn nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống chống giặc ngoại xâm; tưởng nhớ công đức của tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của vương triều Lý trong việc khai đô Thăng Long, trong việc phá Tống bình Chiêm, mở rộng lãnh thổ Đại Việt về phương Nam; đồng thời cầu cho quốc thái, dân an, thái bình thịnh trị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, với hai di tích Đền Voi Phục và Đền Quán Thánh được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình luôn quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống các di tích nói chung và di tích quốc gia đặc biệt nói riêng.

Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai xuân” năm Giáp Thìn 2024 tại đền Voi Phục ảnh 4

Người dân các phường của quận Ba Đình thực hiện các nghi lễ của lễ hội. (Ảnh: Phạm Linh)

Quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giá trị các di tích quốc gia đặc biệt tới bạn bè trong và ngoài nước, nhân dân Thủ đô… , tiếp tục khai thác và phát huy hiệu quả giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Từ đó nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân thực hiện tốt công tác bảo tồn, giữ gìn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử văn hóa trên địa bàn.