Kiểm tra công tác phòng cháy toàn bộ quán bar, karaoke tại Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2645/UBND-NC ngày 16/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội diễn tập phương án chữa cháy.
Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội diễn tập phương án chữa cháy.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh về văn hóa, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an ninh trật tự đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn; thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2022; qua đó phát hiện, xử lý nghiêm tất cả các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố thành phố chỉ đạo Giám đốc các sở Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương trên cơ sở danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã kiểm tra rà soát và đánh giá các điều kiện hoạt động, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Công an thành phố tổng hợp danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường không bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động; gửi các đơn vị có liên quan để căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Công an thành phố nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng xử lý cháy, nổ, thoát nạn, cứu nạn cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, phòng cháy, chữa cháy cơ sở, người lao động…