Thượng tướng, PGS, TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an. (Ảnh: Thành Đạt)

Truyền thông chính sách về an ninh, trật tự trong tình hình mới

Truyền thông chính sách là hoạt động nhằm bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của người dân trong tham gia xây dựng pháp luật theo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước về mỗi một chủ trương, chính sách mới được ban hành.
Mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cổng trường học ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Mai Tú)

Nhân rộng các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhiều địa phương triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Việc thực hiện phong trào được gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể, nhờ đó, người dân đã tích cực tham gia xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự ngay từ cơ sở.