Hà Nội tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy

Ngày 18/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị “Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính Thành phố Hà Nội năm 2022’’ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối tới 633 điểm cầu sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn với sự tham dự của 5.400 đại biểu.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo về công tác cải cách hành chính 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022 của TP Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết: Công tác cải cách hành chính của thành phố đã được cải thiện và nâng cao. Thành phố đã đơn giản hóa 26 thủ tục hành chính, bãi bỏ 476 thủ tục hành chính và ban hành 10 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hiện 100% thủ tục hành chính trên địa bàn Thủ đô được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội đã thực hiện đồng bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo quy định. Kết quả giải quyết hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn trên toàn thành phố đạt hơn 1 triệu hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,78%.

Đáng chú ý, về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, Hà Nội đã sắp xếp giảm 280 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 (giảm 10,1%); sắp xếp các Ban Quản lý dự án chuyên ngành (từ 6 xuống còn 4 đơn vị), sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp (giảm 2 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp). Thành phố đã hoàn thành các chỉ tiêu tinh giản 10% biên chế công chức, viên chức so với 2015 (giảm 1.473 biên chế công chức, 15.204 biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước).

Để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, thời gian tới TP Hà Nội sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử; Ban hành Đề án “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính hiện đại các cấp của TP Hà Nội”. Đặc biệt, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội nhấn mạnh: Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và được người dân mong mỏi. Gốc của cải cách hành chính là tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của chính quyền, cùng với đó là mối quan hệ trong hệ thống. Đồng chí đề nghị, sau hội nghị, lãnh đạo các đơn vị truyền tải thông điệp này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tiếp tục nâng cao thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp trên tinh thần tôn trọng, phục vụ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cũng thông tin thêm tới các đại biểu tham dự những đề án quan trọng, mang tính then chốt đã và đang được thành phố triển khai như Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước; triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố sang tự chủ tài chính. Đồng chí Trần Sỹ Thanh khẳng định, dưới sự chỉ đạo rất đồng bộ, bài bản của Thành ủy Hà Nội, các đề án đang được triển khai và nếu làm tốt sẽ góp phần tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần giải phóng được nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.