Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát

Sáng 7/10, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý III năm 2022; triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân với quy mô lớn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu thành phố đến 30 quận, huyện, thị xã và 404 xã, thị trấn với hơn 11.000 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tham dự.

Trong 9 tháng năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác đề ra, đồng thời thực hiện 48 nội dung công việc phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức 6 kỳ họp để quyết định các nhiệm vụ cấp bách theo thẩm quyền, đã xem xét 16 báo cáo, biểu quyết thông qua 30 Nghị quyết. Hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã, các xã, thị trấn đã tổ chức 74 kỳ họp (trong đó 30 kỳ họp thường lệ, 44 kỳ họp chuyên đề); ban hành 451 nghị quyết (trong đó có 295 nghị quyết chuyên đề và 156 nghị quyết thường kỳ). HĐND cấp xã tổ chức 508 kỳ họp (trong đó 404 kỳ họp thường kỳ, 104 kỳ họp chuyên đề), ban hành 1.931 nghị quyết, trong đó có 462 nghị quyết chuyên đề.

Đáng chú ý, hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức 15 cuộc giám sát; các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cũng tổ chức 20 cuộc giám sát; khối quận, huyện, thị xã tổ chức 344 cuộc khảo sát, giám sát; cấp huyện tổ chức 151 cuộc giám sát.

Tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với hai nhóm vấn đề gồm: Việc thực hiện một số dự án đầu tư và Công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý Nhà nước trên địa bàn được cử tri ghi nhận và đánh giá cao.

Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và các cấp ủy địa phương để cụ thể hóa bằng các nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đồng thời đề nghị tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn thành phố Hà Nội”.

Để việc triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đạt hiệu quả, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các đơn vị rà soát lại các quy chế hoạt động, quy trình để bổ sung, hoàn thiện bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Nghị quyết. Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình; tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, của nhân dân.