Hà Nội bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố

NDO -

Tại phiên làm việc buổi sáng của Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.
Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.

Sáng 23-6, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Dự  kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố

Tại phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu Hội đồng nhân dân đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Với 92/94 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 97,87%), đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự phiên họp.

Đồng chí Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021–2026 với 92/94 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 97,87%).

Các đại biểu cũng đã bầu hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban Hội đồng nhân dân thành phố và năm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với số phiếu tín nhiệm cao.

Dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và  thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%, cao hơn 0,25% so nhiệm kỳ trước.

Thủ đô Hà Nội là địa phương có số lượng đơn vị hành chính và số lượng cử tri lớn, số người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiều nhất cả nước đã có 99,16% số cử tri đi bầu cử, điều đó khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Thủ đô.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động, bài bản, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành thành phố, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri thành phố trong công tác bầu cử. Gửi lời chúc mừng 95 vị đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí mong muốn các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tập trung trí tuệ, đoàn kết, quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Nhấn mạnh yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới đang đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa mới kế thừa và phát huy những thành quả của các khóa trước, tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ lớn lao mà Đảng bộ, nhân dân Thủ đô tin tưởng giao phó.

Phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 -0
 Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, chủ động giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 160/2021/QH14 của Quốc hội.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự, bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ. Các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 -0
 Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021, mở đầu nhiệm kỳ mới, với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội mong đợi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo và những đóng góp ngày càng thực chất nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.