Hà Nội thành lập mới 99 tổ chức đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Chiều 16/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” trong năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị chiều 16/12.
Quang cảnh hội nghị chiều 16/12.

Theo đánh giá, năm 2022, cấp ủy các cấp tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã duy trì được nền nếp sinh hoạt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng được các cấp ủy quan tâm thực hiện bám sát các chỉ đạo của Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy. Các chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên vượt cao so với kế hoạch đề ra.

Trong năm 2022, các cấp ủy đã thực hiện khảo sát hơn 1.800 doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, y tế ngoài công lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trong đó, khảo sát sâu hơn 500 doanh nghiệp có khả năng thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên. Qua khảo sát có 99 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng; 317 doanh nghiệp có từ một đến hai đảng viên. Toàn thành phố Hà Nội thành lập được 99 tổ chức Đảng (đạt 145,6%) và kết nạp 894 đảng viên mới (đạt 197,4%).

Các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc đã thực hiện củng cố được bảy tổ chức Đảng về mô hình và công tác cán bộ. Đồng thời, hoàn thành việc giải thể 47 tổ chức Đảng (trong đó 36 tổ chức Đảng do không còn đảng viên và 11 tổ chức Đảng giải thể do doanh nghiệp hoạt động kém).

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 thành phố sẽ triển khai sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp và người lao động; tập trung tuyên truyền tới các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng, các doanh nghiệp có đảng viên về vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 09 và Kết luận số 67; quan tâm củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, tăng cường kết nạp đảng viên và quản lý tốt đội ngũ đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 thành phố đạt được trong năm 2022. Trong đó, nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, động viên, biểu dương các đảng viên là chủ doanh nghiệp, cho thấy sự đồng hành của thành phố với các doanh nghiệp có tổ chức Đảng hoạt động.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu các sở, ngành của thành phố tiếp tục hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, thuế, đời sống sinh hoạt của người lao động…, đặc biệt với các doanh nghiệp có tổ chức Đảng. Trong khi đó, Ban Chỉ đạo thành phố tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn về công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo từng cụm của thành phố.