Hà Nội duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 7%

Thành phố Hà Nội xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt khoảng 7,0%, GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. (Ảnh: Duy Linh)
Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. (Ảnh: Duy Linh)

Kinh tế thành phố Hà Nội năm 2022 phục hồi đà tăng trưởng với mức tăng đạt 8,8% - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách của thành phố vượt 6,8% dự toán, bảo đảm chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch Covid-19, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, bảo đảm an sinh xã hội.

Sản xuất, kinh doanh của Hà Nội phục hồi mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao 2 con số - ước đạt 10,9%. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục duy trì phát triển.

Thành phố hoàn thành toàn bộ 22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm: Tăng trưởng GRDP (đạt 8,8%, kế hoạch là 7-7,5%), GRDP/người (đạt 142,3 triệu đồng, kế hoạch là 139-141 triệu đồng), tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện (đạt 13,8%, kế hoạch là 10,5%), tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu (đạt 11,9%, kế hoạch là 5%), giảm số hộ nghèo so với năm trước (đạt 38,8% - kế hoạch là 20%).

Phát huy những kết quả của năm 2022, Hà Nội xây dựng cơ sở 3 kịch bản tăng trưởng năm 2023, lựa chọn chỉ tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,0%, GRDP/người khoảng 150 triệu đồng, vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 6%...

Thành phố đặt mục tiêu giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2023.

Thành phố tiếp tục cơ cấu lại kinh tế; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học-công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS. Dự kiến, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 có 22 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu.

Thành phố tập trung 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; phát triển các mô hình kinh tế mới.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích.

Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.

Đẩy nhanh công tác quy hoạch; phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, đầy đủ.

Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Bên cạnh đó, bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.