Hà Nội bổ sung nhiều chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường Vành đai 4

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3956/QĐ-UBND về việc ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Vị trí tuyến đường nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn huyện Mê Linh và Đông Anh.
Vị trí tuyến đường nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn huyện Mê Linh và Đông Anh.

Theo quyết định, đối với trường hợp sử dụng đất lưu không, đất do Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý, đất do hợp tác xã quản lý (có nguồn gốc là đất nông nghiệp), các hộ dân đã xây dựng nhà để ở hoặc kinh doanh ổn định, căn cứ mục đích sử dụng đất tại thời điểm thu hồi để xem xét hỗ trợ khác bằng 30% (đối với trường hợp chuyển đổi trước ngày 15/10/1993) và 20% (đối với trường hợp chuyển đổi từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004) đơn giá đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí (mục đích đang sử dụng) theo giá quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với diện tích thực tế có công trình xây dựng nhà và công trình để ở hoặc sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhưng tối đa không quá hạn mức giao đất ở tối đa đối với chủ sử dụng.

Về việc hỗ trợ đối với đất nông nghiệp, vườn, ao liền kề thửa đất ở không được công nhận là đất ở, ngoài việc được bồi thường theo giá đất của loại đất tại vị trí theo đúng quy định, người dân sẽ được hỗ trợ khác bằng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Tổng diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai năm 2013.

Đối với đất nông nghiệp, hỗ trợ khác bằng mức chênh lệch chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm giữa thửa đất nông nghiệp có đặc điểm tương đồng về vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện xã hội với thửa đất nông nghiệp liền kề.

Về công trình xây dựng trên đất, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận hỗ trợ đối với công trình xây dựng là nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt thiết yếu, gồm: Bếp, giếng, nhà vệ sinh, nhà tắm, sân, cổng, đường vào nhà, rãnh, chuồng trại chăn nuôi, tường rào bao quanh thửa đất của hộ gia đình xây dựng trên diện tích đất không được công nhận là đất ở.

Về hỗ trợ di chuyển mộ, để động viên người sử dụng đất khi bị thu hồi đất di chuyển mộ sớm, đáp ứng tiến độ dự án, ngoài được bồi thường, hỗ trợ theo quy định, Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ 2 triệu đồng/ngôi mộ cho trường hợp di chuyển mộ để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Về tái định cư, để bảo đảm chính sách tái định cư trên toàn tuyến, thành phố chấp thuận tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại khu vực quận Hà Đông có đủ điều kiện được bồi thường mà không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn phường nơi có đất ở thu hồi, phải di chuyển chỗ ở được tái định cư bằng đất tại khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội và các dự án phục vụ cho Dự án đường Vành đai 4, Ủy ban nhân dân các quận, huyện kịp thời tổng hợp vướng mắc phát sinh ngoài cơ chế, chính sách nêu trên, đề xuất thành phố xem xét, bảo đảm yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.