Các đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi đối thoại với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Thanh niên Đắk Lắk tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên là diễn đàn ý nghĩa để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ trong giai đoạn chuyển đổi số , xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối thoại với thanh niên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối thoại với thanh niên

Ngày 30/11, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi về nhiều vấn đề mà 250 thanh niên đại diện hơn 300 nghìn thanh niên đang lao động, làm việc, học tập, nghiên cứu trên địa bàn rất quan tâm tại cuộc đối thoại với thanh niên.