Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã yêu cầu Huyện ủy Bình Xuyên chỉ đạo, xem xét và trả lời đơn của ông Nguyễn Tiến Hùng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã yêu cầu Huyện ủy Bình Xuyên chỉ đạo, xem xét và trả lời đơn của ông Nguyễn Tiến Hùng

Văn bản trả lời số 466-CV/UBKTTU ngày 17/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nội dung chính như sau: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận được công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn, thư của ông Nguyễn Tiến Hùng ở thôn Mộ Đạo, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tố cáo một số cán bộ, đảng viên ở thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên liên quan đến 3 nội dung, cụ thể:
Lễ hội Chử Đồng Tử-Tiên Dung, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử

Nằm ở trung tâm đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, Hưng Yên có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú và đa dạng, mang đậm nét bản sắc văn hóa riêng của tỉnh và đồng bằng sông Hồng; có nhiều tiềm năng thu hút du khách, phát triển du lịch, mang lại nguồn lợi lớn cho tỉnh Hưng Yên.
Dưới gốc đa Tân Trào, chiều ngày 16/8/1945, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã đọc bản Quân lệnh số 1, ngay sau đó quân Việt Nam Giải phóng đã làm lễ xuất quân tiến về giải phóng Thủ đô Hà Nội trước sự chứng kiến của toàn thể đồng bào các dân tộc Việt Bắc và 60 đại biểu toàn quốc. Từ đó cho đến nay, cây đa Tân Trào đã trở thành một biểu tượng cách mạng của Thủ đô Khu giải phóng Tuyên Quang.

Cây đa Tân Trào - Tiếng vọng từ quá khứ tới tương lai

Di tích lịch sử cây đa Tân Trào cùng với các di tích khác trong Chiến khu Tân Trào đã trở thành điểm du lịch tham quan và tìm hiểu lịch sử nổi tiếng của tỉnh Tuyên Quang. Đã trải qua 77 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nhưng mỗi lần ghé thăm Tân Trào, mỗi người dân Việt Nam lại như được hòa vào không khí hào hùng của những tháng năm lịch sử.
Cao Bằng ngày mới

Cao Bằng ngày mới

Năm 2019, Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện hướng đi nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, khi ban hành Đề án Nông nghiệp thông minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030 và xác định, đây là giải pháp đột phá thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.