Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Doanh nghiệp nhà nước góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, ổn định kinh tế vĩ mô

Sáng 12/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Buổi làm việc của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương với tỉnh Thanh Hóa.

Cùng chăm lo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

Chiều ngày 17/4, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phổ biến, triển khai một số quy định, quyết định của Ban Bí thư

Chiều 18/2, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phổ biến, triển khai một số quy định, quyết định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; về chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, tổ chức hội thảo Chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên” trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định.

Ban Bí thư quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y đồng chí Hồ Xuân Trường, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.