Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phổ biến, triển khai một số quy định, quyết định của Ban Bí thư

NDO -

Chiều 18/2, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phổ biến, triển khai một số quy định, quyết định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; về chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Hội nghị Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.
Hội nghị Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cho biết, năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối được giao chủ trì, xây dựng 3 đề án sửa đổi, bổ sung: Quy định số 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); Quy định số 288-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; Quyết định 219-QĐ/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Theo đó, Ban Bí thư đã thông qua và ban hành Quy định số 47-QĐ/TW thay thế Quy định số 288-QĐ/TW; Quy định số 48-QĐ/TW thay thế Quy định số 287-QĐ/TW; Quyết định số 54-QĐ/TW thay thế Quyết định 219-QĐ/TW.

Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ quán triệt, triển khai các quy định, quyết định của Ban Bí thư là khâu đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định, quyết định vừa được ban hành. Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW bao phủ hầu hết các cơ sở đảng trong khối doanh nghiệp Trung ương (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ). Đồng thời, việc quán triệt các nhiệm vụ nhằm yêu cầu lãnh đạo các đảng ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở liên tục chỉ đạo, kiểm tra, lãnh đạo, giám sát các đảng ủy cơ sở thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các tổ chức cơ sở đảng triển khai tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định sẽ góp phần lan tỏa mô hình tiêu biểu, điển hình đến các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương khác trên cả nước; đồng thời nêu rõ vai trò phối hợp giữa Đảng ủy Khối với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương theo Quyết định số 54-QĐ/TW trong quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Tại hội nghị, các ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết nâng cao sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, nhất là cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các chủ sở hữu, cơ quan Đảng, ban cán sự đảng các bộ, ngành; làm rõ một số nội dung liên quan các quy định, quyết định của Ban Bí thư; kiến nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể, chi tiết, phù hợp điều kiện, đặc thù của từng đơn vị, nhất là làm rõ cơ chế phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Đảng ủy Khối trong triển khai quán triệt các quy định, quyết định của Ban Bí thư; đồng thời nêu rõ, đây là bước thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Sau mỗi văn bản chỉ đạo mới, cấp ủy cần quán triệt, nghiên cứu kỹ nội dung, nhất là những điểm được sửa đổi, bổ sung; làm rõ những điểm mới xuất phát từ quy định mới của Đảng, Nhà nước hoặc từ thực tiễn; từ đó nhận thức, tổ chức thực hiện sâu sát, chặt chẽ.